Disclaimer

Algemeen


VanMeersLikeur.nl (Kamer van Koophandel KVK-nr. 24301149), hierna te noemen als: VanMeersLikeur.nl, verleent u hierbij toegang tot vanmeerslikeur.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.


Beperkte aansprakelijkheid


VanMeersLikeur.nl spant zich in om de inhoud van vanmeerslikeur.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud in een enkel geval onvolledig en/of onjuist is.


Auteursrechten


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij VanMeersLikeur.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van VanMeersLikeur.nl.